WVH doet proef om achterpaden droog te houden

Achterpaden van eengezinswoningen die na een flinke regenbui blank komen te staan. Het komt nogal eens voor bij een deel van de woningen van woningcorporatie WVH in Hoek van Holland. Om deze overlast aan te pakken, is de corporatie een proef gestart.

In een achterpad zijn onder de tegels twaalf strekkende meter infiltratiekratten ingegraven. De infiltratiekratten kunnen circa 2.500 liter water opslaan. Regenwater wordt tijdelijk in deze kratten opgeslagen en dan geleidelijk afgegeven aan de bodem. 

Komend jaar kijkt WVH wat het effect is. Daarna beslist de corporatie of ze deze aanpak ook op andere plaatsen gaat toepassen.