Deel je klimaatadaptieve uitdaging tijdens het COP

Ieder jaar beginnen we vol goede moed met nieuwe voornemens. Maar hoe zorg je dat ze ook stand houden? Kom naar het COP van 14 februari en krijg hulp bij het realiseren van deze voornemens.

Dit jaar organiseert het COP naast de bijeenkomsten ook verdiepende sessies waarin we ons samen verdiepen in klimaatadaptatiekwesties die jij zelf graag aan wilt pakken. Door samen te werken vergroten we elkaars slagkracht en benutten we de kennis nog beter.

Het programma voor 14 februari

•    Florian Boer (De Urbanisten) over de adaptatie-uitdagingen voor 2019. 
•    Persoonlijke en gezamenlijke Klimaatadaptieve uitdagingen voor 2019.
•    Samenstelling themagroepen 2019.

De thema's die we eind vorig jaar hebben benoemd en waar we dit jaar mee aan de slag gaan zijn:

  • Hitte – Droogte - Bodemdaling
  • Stresstest & Risicodialoog
  • Klimaatadaptief inrichten en beheren Openbare Ruimte
  • Klimaatadaptief bouwen

Kom naar COP#14 en neem je collega's en jouw klimaatadaptieve uitdaging voor 2019 mee! Aanmelden is wel verplicht, dit kan op: http://klimaatadaptatie.nl/bijeenkomst-14-februari-2019/

Wanneer? Donderdag 14 februari van 12:30 - 17:30 uur
Waar? Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft