Deltafact grondwater & klimaatverandering

Grondwater in steden is een complex dossier. Te hoge of te lage grondwaterstanden leiden tot allerlei problemen. De Deltafact geeft een overzicht van de effecten van klimaatverandering op grondwater en welke type maatregelen nuttig zijn om problemen te voorkomen.

Grondwater in steden krijgt over het algemeen weinig aandacht. Simpelweg doordat het niet zichtbaar is en complex in elkaar steekt. Maar dat verandert wanneer te hoge of te lage grondwaterstanden tot problemen leiden.

Problemen door te veel of te weinig grondwater

Natte kruipruimtes en langs muren optrekkend vocht leiden dan tot schades en problemen met het leefklimaat in woningen. Onbekender, maar minstens zo belangrijk vanwege de grote schadeposten, zijn de nadelige effecten van lage grondwaterstanden. Voorbeelden hiervan zijn sterfte van groenvoorzieningen, het rotten van houten funderingen en onregelmatige bodemdaling (zgn. verschilzetting) die vervolgens leidt tot het scheuren van wegen en ondergrondse infrastructuur. Anders dan het optreden van schade door hoge grondwaterstanden, verlopen de schadeprocessen die door lage grondwaterstanden worden aangedreven, traag. Pas na meerdere jaren met droge omstandigheden komen de schades tot uiting.

Klimaatverandering = meer problemen

Uit klimaat effectonderzoek blijkt dat er grote kans is op meer problemen met wisselende grondwaterstanden. Uitersten worden groter en gaan vaker optreden.

In het kader van het Deltaprogramma en klimaatprogramma’s is veel informatie verzameld, gegenereerd en gebundeld over de effecten van klimaatverandering op het grondwater in stedelijk gebied, en welke typen adaptatiemaatregelen kunnen worden ingezet. Deze Deltafact geeft hiervan een samenvattend overzicht.

Project Voldoende zoet water in de stad

Wilrik Kok en Karina Peña zetten Bleubloqs op de markt.

Bekijk het project

Nieuws Hornbach zet in op regenwater opvang

Ook partner Hornbach is vol aan de slag met regenwater in de tuin. Ze geven op hun pagina tips en voorbeelden over water opvangen en gebruiken.

Bekijk het nieuwsbericht
bekijk het nieuwsarchief