Natte Krat op Waterstraat

Op 27 augustus is de Natte Krat geplaatst op de WaterStraat. Recht voor een DreamHûs. De Natte Krat vangt water op en gebruikt dit - met behulp van een lont - om beplanting water te geven. In de tijd van klimaatverandering kunnen we bewuster met water omgaan. De Natte Krat is dus een technisch middel om beter met water om te gaan én om bewustwording te vergroten.

De WaterStraat is een experimenteerruimte waar overheden, ondernemers en onderzoekers samen innovaties testen, verbeteren en demonstreren. Ondernemers met een goed concept krijgen op de WaterStraat de gelegenheid om hun innovatie toe te passen en te onderzoeken. Dit gebeurt in een vroeg stadium. Hierdoor worden lessen snel geleerd. Dit maakt de sprong naar grootschalige toepassing mogelijk.

Kennis en praktijk samenbrengen
De WaterStraat is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, het Valorisatieprogramma Water- en Deltatechnologie (VPdelta) en Stichting The Green Village. Zij hebben deze proeftuin in 2018 gecreëerd. Doel hiervan is het samenbrengen van de ontwikkeling van nieuwe kennis voor klimaatadaptatie én de ontwikkeling van nieuwe toepasbare producten door bedrijven (startups en mkb). 

Natte krat voor bewoners
Op de WaterStraat staan proefwoningen waar mensen wonen. Deze bewoners kunnen nu de vruchten plukken van de Natte Krat. Het idee van de Natte krat is dat de beplanting drinkt uit eigen voorraad, zodat water geven niet meer nodig is. Het is natuurlijk gek dat regenwater vaak wordt weggevoerd en planten vervolgens water krijgen uit de drinkwaterleiding. Dankzij de Natte Krat hoeft dat niet meer. Bovendien helpt deze innovatie bij het vergroten van waterbewustzijn.

Gerelateerde items overslaan

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner

Project klimaatadaptieve tuin

Peter en Setsuyo legden een groene tuin rond hun pas opgeleverde nieuwbouwwoning met hulp van de stimuleringsregeling.

Bekijk het project
bekijk het nieuwsarchief