Nog geen groenblauwe schoolpleinen in Jakarta

Eerder dit jaar bezocht een delegatie uit Jakarta het Hoogheemraadschap. De ambtenaren deden mee aan de DUTEP Water Challenge en verzamelden informatie voor hun projectvoorstel voor het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen.

DUTEP Water Challenge

De DUTEP Water Challenge heeft als doel om kennis op te doen over de nieuwste ontwikkelingen van integraal stedelijke watermanagement. Hun voorstel om groenblauwe schoolpleinen aan te leggen in Jakarta om zo bij te dragen aan beter waterbeheer haalde de top 5, maar won helaas niet. Dat betekent dat er nu geen budget beschikbaar is om het projectvoorstel uit te voeren.

Toch groenblauw schoolplein realiseren

Ronald en Jannah zijn wel blij met de kennis die ze hebben opgedaan en hopen deze toch in te kunnen zetten. Een van hun coaches was erg enthousiast over het voorstel en ze gaan kijken naar mogelijkheden om bij renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen groenblauwe schoolpleinen te realiseren. Mogelijk kunnen ze de private sector en de inwoners hierbij betrekken.

Project Petrusschool

Het nieuwe schoolplein bij de Petrusschool heeft naast wateropvang ook een sociale functie.

Bekijk het project
bekijk het nieuwsarchief