Opening blauw dak Mariskwartier Vlaardingen

Deze middag openden de wethouder van Vlaardingen (Jacky Silos), vestigingsdirecteur Van Wijnen (Herman Steenbergen), directeur Samenwerking (Mark van de Velde) en de Hoogheemraad van Delfland (Manita Koop) het eerste blauwe dak in Vlaardingen. Het vangt 25.000 liter regenwater op.

In het Mariskwartier in Vlaardingen zijn twee nieuwbouw appartementencomplexen gerealiseerd met in totaal 141 woningen. De wijk is versteend en na hevige regenval is er regelmatig wateroverlast. Van Wijnen en woningbouwvereniging Samenwerking hebben samen met de gemeente en het waterschap op een van de twee complexen een blauw dak gemaakt. Het kan tot 25.000 liter regenwater vasthouden en draagt daardoor bij aan het verminderen van wateroverlast in de buurt.

Feestelijke opening

Deze middag werd het complex feestelijk geopend. Een bewoner kreeg uit handen van de wethouder en de directeur van Samenwerking de sleutel overhandigd. Leuk detail was dat de bewoner een directe afstammeling is van de in Vlaardingen geboren schilder Ary Pleysier, waarnaar het gebouw is vernoemd. Manita wenste de bewoners veel woongenot.

Meer maatregelen

Naast een blauw dak zijn er nog andere maatregelen getroffen om wateroverlast tegen te gaan. Zo is de grond opgehoogd, zijn er verkeersdrempels op strategische plekken geplaatst en is er tussen de nieuwbouw- en bestaande straten een extra bergingsriool aangelegd.

Naast inhoudelijke kennis droeg Delfland vanuit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie ook financieel bij.

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan

Project Blauw dak Vlaardingen

Het blauwe dak op het appartementencomplex in Mariskwartier vangt een deel van het water op tijdens hevige buien.

Bekijk het project
bekijk het nieuwsarchief