Raamovereenkomst Wonen Den Haag 2019-2024

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en wethouders van gemeente Den Haag tekenden de eerste gezamenlijke raamovereenkomst. In deze overeenkomst worden de ambities van corporaties, huurders en gemeente tot 2024 vastgelegd. Het doel van deze ambities is om de Haagse woningmarkt betaalbaarder, toegankelijker, duurzamer en klimaatkrachtiger te maken.

Ambities voor de Haagse woningmarkt

De overeenkomst bevat onder andere afspraken om 750 woningen extra betaalbare woningen per jaar te realiseren. Daarnaast moeten alle complexen die last hebben van vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of in planvorming zijn voor 2024 en zullen 16.000 woningen klaargemaakt worden om de overstap naar duurzame energie te zetten. Duurzaamheid en de omslag naar schone energie spelen een grotere rol dan ooit in deze afspraken.

Ambities klimaatadaptatie 

In de raamovereenkomst staan ook afspraken voor klimaatbestendige woningen in Den Haag:

  • Daar waar nodig en haalbaar zijn in 2024 klimaat adaptieve maatregelen ingezet in een groot deel van de corporatievoorraad.
  • Bij elk grootschalig project in de buitenruimte komt er minder verharding terug.
  • Corporaties zetten bij de daken, waar ze in de looptijd van de raamovereenkomst mee aan de slag gaan, naast isolatie in op duurzaamheid (zon, groen, wit). Andere daken worden gezamenlijk met de gemeente onderzocht qua mogelijkheden voor verduurzaming.
  • De gemeente werkt in het project duurzame daken aan de realisatie van een met de corporaties vergelijkbare doelstelling voor daken van eigen vastgoed en in particulier bezit.

 Lees meer via Denhaag.nl 

Gerelateerde items overslaan

Project Groene Mient

Het bewonersinitiatief ‘Groene Mient’ realiseerde in Den Haag in een CPO het duurzame project met een klimaatadaptief én sociaal karakter.

Bekijk het project

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk
bekijk het nieuwsarchief