Toolbox Sponge 2020 beschikbaar

Vanuit het SPONGE 2020 project is nu de toolbox Klimaatadaptatie beschikbaar. Daarin zijn inzichten en ervaringen op het gebied van het betrekken van stakeholders bij klimaatadaptatie in de stedelijke ruimte verzameld.

Instrumenten voor klimaatadaptatie

De toolbox biedt de diverse stakeholders zoals waterschappen, gemeenten, NGO's, ontwikkelaars, woningcorporaties en andere partners instrumenten om lokale belanghebbenden effectief te mobiliseren voor klimaatadaptatie. Er zijn methodes verzameld om te informeren, activeren en beter samen te werken. De projecten vanuit het SPONGE 2020 project zijn als voorbeelden in deze toolbox opgenomen. Eén van de projecten is Rainlevelr.  

Nieuws Waterklimaatplan maakt Westland klimaatbestendiger

De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland presenteren het Waterklimaatplan. Dit plan bevat tal van maatregelen om de gemeente Westland water- en klimaatbestendig te maken.

Bekijk het nieuwsbericht
bekijk het nieuwsarchief