Iedere school verdient een groenblauw schoolplein

Op het nieuwe schoolplein van de St Jozefbasisschool in Wateringen zijn zoveel meer mogelijkheden om te spelen. Er is ruimte voor het creatieve spel maar ook voor klimmen en klauteren. In rustige hoekjes lezen kinderen lekker een boekje. En natuurlijk wordt er ook nog steeds gevoetbald. Al met al spelen de kinderen zoveel leuker met elkaar.

Schoolplein kruiptunnel
Schoolplein trap en planten

Het begon met de leerlingenraad die aangaf dat er weinig te doen was op het plein. Er waren een klein speeltoestel, een klein voetbalveldje en een duikelrek en dat was het wel. Daarnaast was het oude plein erg versteend waardoor het ’s zomers heel warm was. Bij hevige neerslag stonden de plassen op het plein en kwam het grondwater naar boven in de toiletten. Voor het schoolteam reden genoeg om het plein aan te passen.  

Het droomschoolplein 

Samen met ouders, leerlingen, buurtbewoners, Kinderopvang ZON en natuurlijk docenten ging de school van start met het plan voor een ‘droomschoolplein'. Een paar jaar later is het plein een feit. Aan het woord is Nicky van der Meer, die het project leidde: “Er wordt ook heel anders gespeeld dan we van tevoren verwachtten. Zo dachten we dat de zandbak alleen leuk was voor kleintjes, maar ook kinderen uit de bovenbouw maken er zandkastelen. En de kruiptunnel voor de kleuters wordt ook door de oudere kinderen gebruikt om lekker in te chillen. Dit alles komt de sfeer echt ten goede. Er zijn veel minder akkefietjes op het schoolplein.”  

schoolplein diverse speeltoestellen
schoolplein diverse speeltoestellen

Positief effect op gedrag van kinderen 

“Een van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe schoolplein was het verbeteren van het sociaal welbevinden van leerlingen. Dat meten we met vragenlijsten. De score is het afgelopen jaar verbeterd. We denken dat het plein een positief effect heeft op het gedrag van kinderen.” 

Geconcentreerder werken 

Andere doelen waren waterberging en geluidsdemping. Als het hard had geregend liepen de toiletten over en rook de hele school naar grondwater. “Sinds het plein is aangepakt is dat niet meer gebeurd. Ook zijn de plassen op het schoolplein na een flinke regenbui een stuk minder. Zo hadden we pas maar één klein plasje op het plein staan.” Het water wordt opgevangen in ondergrondse infiltratiekratten die in totaal 55 m3 water opvangen. Ook zijn er flink wat tegels vervangen door groen en door houtsnippers. In totaal 505 m2. De houtsnippers hebben ook nog een ander effect. Ze dempen het geluid en daardoor hebben de leerlingen die les hebben veel minder last van geluiden van het schoolplein. Ze kunnen daardoor geconcentreerder werken. 

De leerlingen helpen mee met het onderhoud. De onderbouw-leerlingen helpen bij het vegen van houtsnippers en de oudere kinderen verwijderen onkruid. Het komende jaar wil de school ze daar nog meer bij betrekken. Het groot onderhoud wordt gedaan door Hovenier van der Heijden. 

De gemeente helpt je op weg 

Een nieuw schoolplein is niet goedkoop, maar er zijn veel fondsen waar je subsidie kunt aanvragen. Onderaan dit artikel vind je een overzicht van partijen die hebben meebetaald aan ons plein. Via je netwerk ontdek je welke fondsen er allemaal zijn en een fondsenwerver kan je daar ook bij helpen. En vergeet ook de gemeente niet, niet alle gemeenten geven zelf subsidies, maar ze kunnen je vaak wel op weg helpen.  

‘Soep op de stoep’ 

Ook organiseerden de school verschillende acties. Een QR-code actie bijvoorbeeld, zo konden ouders een bedrag doneren. Maar ook een buurtactie ‘Soep op de stoep', waarmee je meteen met de buurt in gesprek komt. De leerlingen haalden lege flessen op, verkochten knuffels en deden een sponsorloop. De acties koppelde de school vaak aan een concreet doel. Een klimtoestel of een huisje voor de kleuters. Dat werkte goed.  

Het eindresultaat is een prachtig schoolplein. Nicky: “Ik gun alle andere scholen ook zo'n mooi groen plein. Scholen die meer willen weten, nodigen we van harte uit om te komen kijken. Binnen de WSKO (de scholenkoepel) is ons plein echt een paradepaardje, daar ben ik heel trots op. Je droomt van zoiets, maar ga het maar eens verwezenlijken.” 

Financiering van het schoolplein

Inkomstenbronnen 

 • Eigen bijdrage St.Jozefschool / WSKO 
 • Bijdrage Kinderopvang BijZonder! 
 • Ouderraad St. Jozefbasisschool 
 • Leerlingenactiviteit: kerstmarkt 2019  
 • Buurtparticipatie Soep op de Stoep 
 • Geldinzamelingsactiviteiten per leergroep  
 • Sponsorloop 
 • Leerlingenactiviteit: Mobiele collecte Prins Bernhard Cultuurfonds 
 • AH flessenbonnetjes 

Subsidieregelingen 

 • Gemeente Westland - Stimuleringsregeling Groene schoolpleinen 
 • Hoogheemraadschap Delfland - Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie 
 • Themafonds Groenblauwe schoolpleinen 

Fondsen 

 • Fonds 1818 
 • RaboWestland Fonds 
 • Van der Mandele Stichting 
 • Jantje Beton 
 • Trees for All 
 • Arie Kuiper Fonds 

Overig 

 • Nysingh - advocaten en notarissen