Natuur voor Babberspolder

In de nieuwe wijk Babberspolder in Vlaardingen wordt een deel van het regenwater afgevoerd naar groenblauwe zones. Niet alleen het regenwater wordt hier zichtbaar gebufferd en geïnfiltreerd, maar ook de natuur kan vrij groeien.

Genieten van de natuur

Bewoners genieten ervan om door deze gebieden te lopen. Om te voorkomen dat zij de natuur vertrappen of natte voeten krijgen zijn stapstenen gelegd. Deze parkstenen zijn een bijzondere vorm van waterpasserende verharding. In de Barberspolder zijn ze voornamelijk op afstand gelegd, om daartussen de begroeiing meer ruimte te geven.

Tussen 2014 en 2020 wordt in de Babberspolder in totaal voor 2000 m2 aan waterpasserende parkstenen van partner Aquaflow neergelegd. Het gaat om de Meidoornstraat, Van Maanenstraat, Van Limburg Stirumlaan en Van Hogendorplaan.

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk

Project Tuin van Floddertje

Het natuurspeeleiland in het Annie MG Schmidtpark in Berkel en Rodenrijs is met duurzame materialen en beplanting aangelegd.

Bekijk het project