Climate Change Podcast X TU Delft

'Will Delft always keep dry feet'? Dat is de vraag die centraal staat in de 'let's talk about X' podcast van sport en cultuurfaculteit van de TU Delft - X.

Elke twee weken gaat de faculteit het gesprek aan met professionals en studenten over actuele en relevante thema's. De meest recente podcast ging over het thema klimaatverandering en klimaatadaptatie.

Podcast Climate Change

Zeespiegelstijging, hoosbuien en extreme hitte: allemaal effecten van klimaatverandering waar we met onze regio te maken mee hebben. Hoe bang moeten we er voor zijn, welke rol spelen innovaties en op welke manier kan een TU Delft student helpen? Collega Tjerron (Community manager klimaatadaptatie) en Jacob (PHD onderzoeker kustverdediging) gingen het gesprek aan!