OSKA werkt aan standaarden

OSKA is een netwerk dat bestaat uit marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en organisaties die zich bezighouden met het maken van standaarden. Denk aan: normen, leidraden, handreikingen, checklisten, praktijkrichtlijnen en protocollen. Overal in Nederland voeren bedrijven, overheden en andere organisaties nieuwe projecten uit op het gebied van klimaatadaptatie. Deze projecten kunnen een voorbeeld zijn voor nieuwe standaarden. Zo wordt het voor iedereen makkelijker om klimaatadaptieve oplossingen en aanpassingen uit te voeren in de praktijk. OSKA maakt ‘het nieuwe normaal’ concreet.

Klimaatadaptieve maatregel integreren

Klimaatverandering is vaak nog niet in bestaande of nieuwe standaarden verankerd. Dat blijkt uit gesprekken met overheden en private partijen. Dit zorgt voor onduidelijkheid en verschillen in uitvoering. Er is grote behoefte aan goed onderling afgestemde standaarden. Het is belangrijk om klimaatadaptieve maatregelen al in een vroeg stadium te integreren in planvorming, aanleg, vernieuwing en beheer.

Goede samenwerking en begrip tussen verschillende disciplines en sectoren is nodig. De verschillende partijen in het netwerk van OSKA gaan gezamenlijk werken aan een versnelling, opschaling en interdisciplinaire samenwerking. Bij het maken van nieuwe standaarden en ook bij het actualiseren van bestaande standaarden. De partijen bepalen welke onderwerpen aangepakt moeten worden. Welke zijn urgent? Voor welke onderwerpen is samenwerking belangrijk voor het ontwikkelen van standaarden? En welke organisaties realiseren de standaarden voor de verschillende onderwerpen?

Vervolgens gaan actieteams van start. Zij maken afspraken over de ontwikkeling of aanpassing van standaarden. OSKA ontwikkelt standaarden dus niet zelf, maar regisseert wat er speelt in de markt en zet de ontwikkeling van standaarden in gang.

Meer weten over OSKA?

Meer weten over OSKA of contact opnemen? Kijk op https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/deltaplan-ra/reguleren-borgen/borgen/standaarden/oska/

 

Nieuws Website stimuleert scholen schoolplein te vergroenen

Basisscholen kunnen hier tips en inspiratie vinden voor meer water en groen op hun schoolplein.

Bekijk het nieuwsbericht

Project Groene Mient

Het bewonersinitiatief ‘Groene Mient’ realiseerde in Den Haag in een CPO het duurzame project met een klimaatadaptief én sociaal karakter.

Bekijk het project

Project Tuin van Floddertje

Het natuurspeeleiland in het Annie MG Schmidtpark in Berkel en Rodenrijs is met duurzame materialen en beplanting aangelegd.

Bekijk het project
bekijk het nieuwsarchief