Rotterdamse prestatieafspraken met woningcorporaties

Op 11 december zijn de nieuwe prestatieafspraken met de Rotterdamse woningcorporaties ondertekend voor de periode tot en met december 2021. Het zijn afspraken tussen de gemeente, de corporaties en (de meeste) van hun huurdersorganisaties.

Per corporatie is een aparte afsprakenset ondertekend. Het zijn maatwerkafspraken, afhankelijk van de kenmerken van het bezit (type, segment, plaats en kwaliteit en toekomstbestendigheid) en de investeringsstrategie van een corporatie.

Klimaatkrachtige ambities

Naast afspraken over bijvoorbeeld woningvoorraadbeheer, de kwaliteit van woningen, financiele aspecten en huurderstevredenheid staan er dit jaar ook verschillende ambities over het klimaatkrachtig maken van de woningen van corporaties in de prestatieafspraken. Voorbeelden zijn:

  • Het uitvoeren van klimaatstresstesten en risicodialogen samen met belanghebbende partijen om tot een uitvoeringsprogramma (maatregelen) te komen
  • Inzetten op meer vergroening in de wijk en tuinen van woningen om wateroverlast en hittestress te verminderen
  • Kansen voor de aanleg van groene daken verkennen.¬†

Prestatieafspraken per corporatie

Per corporatie worden er aparte afspraken gemaakt. Lees via onderstaande links de afspraken.

Gerelateerde items overslaan

Nieuws Website Rotterdams WeerWoord live

De nieuwe website van Rotterdams WeerWoord is live gegaan. Dit samenwerkingsverband is het Rotterdamse antwoord op klimaatverandering.

Bekijk het nieuwsbericht

Nieuws Raamovereenkomst Wonen Den Haag 2019-2024

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en wethouders van gemeente Den Haag tekenden de eerste gezamenlijke raamovereenkomst. In deze overeenkomst worden de ambities van corporaties, huurders en gemeente tot 2024 vastgelegd.

Bekijk het nieuwsbericht

Project Binnenplaats Spangen omgetoverd tot groene oase

Stichting Woonstad realiseerde Staringtuin middenin de wijk Spangen.

Bekijk het project
bekijk het nieuwsarchief