Binnenplaats Spangen omgetoverd tot groene oase

Middenin de dichtbebouwde wijk Spangen een moment van rust ervaren middenin het groen? Stichting Woonstad maakte het mogelijk voor de bewoners van drie straten in deze wijk en realiseerde de Staringtuin. Deze collectieve binnentuin kwam als kers op de taart na de totale renovatie in 2013 en 2014.

De oude binnentuin was weinig inspirerend met dode bomen, kapotte speeltoestellen en verstopte riolering. De bergingen waren in slechte staat en stonden verspreid in de tuin. Hierdoor was elk contact tussen de privé tuinen en de collectieve binnentuin onmogelijk. Bewoners kwamen nog nauwelijks in de tuin, behalve de jeugd die er rondhing en voetbalde.

Bewoners denken mee in ontwerp

In een half jaar tijd hebben de bewoners, Stichting Tussentuin en BuurtLAB in opdracht van Stichting Woonstad een nieuw ontwerp gemaakt voor de gemeenschappelijke binnentuin. De wensen van bewoners zijn geïnventariseerd en stap voor stap is het ontwerpproces doorlopen.

De nieuwe erfafscheidingen zijn op een borstwering na vrij open. Hierdoor is vanuit de privé tuinen meer toezicht op de binnentuin. Volgens de wens van de bewoners zijn veel eetbare en bloemrijke planten geplant.