Urban Waterbuffer maakt stad klimaatkrachtig

De Urban Waterbuffer (UWB) – een circulair ondergronds watersysteem – is drie jaar via enkele uitgebreide praktijkproeven getest. Een breed consortium van kennisinstituten, ingenieursbureaus en eindgebruikers werkte mee aan het opstellen van een digitale handreiking met praktische handvatten. Het concept van de UWB is al toegepast bij het Sparta stadion.

Uitgedroogde parken en lage grondwaterstanden: het droge voorjaar van 2020 laat zien dat we steeds vaker te maken krijgen met weersextremen. Tegelijkertijd komen hevige piekbuien steeds vaker voor. Het concept van de Urban Waterbuffer (UWB), een TKI-onderzoek dat in december 2016 van start ging, speelt hierop in door in het najaar overtollig regenwater op te slaan, zodat dit in het droge voorjaar en in de zomer kan worden hergebruikt en benut. De integrale benadering maakt de UWB een geschikte oplossing om stedelijk gebied op een duurzame manier klimaatkrachtig te maken.

Praktijkproeven

Het concept van de UWB is de afgelopen jaren uitvoerig getest. Ook de Urban Waterbuffer bij het Sparta stadion in Rotterdam is onderzocht. Het water kan hier na zuivering, opslag en terugwinning worden benut voor het beregenen van het voetbalveld van Sparta. Voorheen werd dit met drinkwater gedaan.

Praktische handvatten

De digitale handreiking die op basis van het onderzoek is opgesteld, biedt praktische handvatten om uitdagingen rondom wateroverlast en droogte geïntegreerd aan te pakken en op te lossen. De handreiking gaat in op bijvoorbeeld de relatie met waterkwaliteit, ruimtelijke inpassing, businesscase en de hydrologische werking. 

Project Groene oase Spangen

Stichting Woonstad realiseerde Staringtuin middenin de wijk Spangen.

Bekijk het project

Nieuws Opening sponstuin Rotterdam

De Urbanisten opende het unieke veldexperiment 'De Sponstuin'. In samenwerking met vele andere partijen testen ze hier nieuwe concepten voor het opvangen, vasthouden en teruggeven van regenwater aan de omgeving.

Bekijk het nieuwsbericht
bekijk het nieuwsarchief