Groen dakpark Spoorloos

Op de plek waar in 2015 nog perrons en sporen lagen - pal achter het voormalige stationsgebouw - wordt het park Spoorloos aangelegd. De daktuin is ontworpen om regenwater zoveel mogelijk vast te houden en vormt de toegang tot het oude station dat een horeca-functie krijgt.

Tegen het historisch hart van Delft aan ontwikkelt het ‘Ontwikkelbedrijf Spoorzone BV’ een nieuw stuk groene buitenruimte. De daktuin is ontworpen volgens het principe ‘vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren’. Met beplanting bovenop het grondpakket en een substraat laag eronder wordt zoveel mogelijk regenwater vastgehouden. Wanneer het grondpakket vol water zit – bijvoorbeeld tijdens een hoosbui - stroomt het overtollige water vertraagd af naar de Nieuwe Gracht.

Technisch hoogstandje

Bij het ontwerp van de fietsenstalling is constructief rekening gehouden met de zware belasting van een intensief groen dak en een opstaande rand waarbinnen water moet worden vastgehouden. Want vanuit duurzaamheidsoogpunt was kunstmatig besproeien niet wenselijk. De Ginkel Groep heeft daarom een studie gedaan naar de benodigde hoeveelheid wateropslag op basis van neerslagreeksen en studies over verdamping. De uitdaging was om op een dak met een beperkt grondpakket (50cm) bomen en planten te laten groeien én genoeg water vast te houden voor droge perioden. De combinatie van substraat, drainagelaag en lavastenen maken dit mogelijk!

Integrale gebiedsontwikkeling

Het dakpark maakt onderdeel uit van de grote gebiedsontwikkeling ‘Nieuw Delft’. Klimaatadaptatie wordt daarbij integraal onderdeel van de ontwikkeling. Zo gaat het (toekomstige) Van Leeuwenhoekpark dienstdoen als laboratorium voor onderzoek naar hittestress door de TU-Delft. Ook met ontwikkelaars worden afspraken gemaakt om de volledige 24 hectare van het gebied klimaatbestendig te ontwikkelen. Bij het ontwerpen van de openbare ruimte worden ook allerlei klimaat adaptieve maatregelen onderzocht en toegepast, zodat alle onderdelen van Nieuw Delft bijdragen aan een klimaatbestendig en waterrobuust watersysteem.

Samenwerking en participatie

Het park is tot stand gekomen in opdracht van OBS, het ‘Ontwikkelbedrijf Spoorzone BV’, met de gemeente als enige aandeelhouder. De bouw van het park is in samenwerking gegaan met ProRail.  De Ginkel Groep heeft het ontwerp van het park technisch uitgewerkt en legt het aan, Het beheer en onderhoud wordt de komende 10 jaar ook door de Ginkel Groep gedaan. Eindverantwoordelijke voor het park is de gemeente Delft. 

Tijden het planproces hebben belanghebbenden – waaronder betrokken inwoners – actief meegedacht. In drie verschillende ‘stadsdialogen’ zijn wensen, voorkeursontwerpen en detailkeuzes opgehaald. Op die manier konden eindgebruikers ook aan de voorkant meedenken en meebepalen.

Tips voor klimaatbestendige dakparken

  • Leg een extra waterdichte laag aan tussen het grondpakket en het dak. Het aspect waterdichtheid moet bij dakparken niet worden onderschat.
  • Reken de benodigde watervoorraad voor de daktuin al door bij het ontwerp van het gebouw (in dit geval de fietsenstalling). Nu is dat pas later gebeurd, omdat de fietsenstalling en het dakpark in losse processen zaten met een andere tijdslijn. Het voordeel daarvan is flexibiliteit in de planvorming waardoor beide projecten minder afhankelijk van elkaars voortgang zijn. Het nadeel hiervan is dat twee projecten los van elkaar ontworpen worden en voor beide aparte vergunningsprocedures opgestart moesten worden: één voor de fietsenstalling, en één voor de pergola bovengronds. Terwijl deze eigenlijk onderdeel zijn van dezelfde constructie.
  • Houd bij de dimensionering van de benodigde watervoorraad rekening met extreem droge zomers. De droge zomer van 2018 gaf het inzicht dat er gerekend moet worden met twee maanden droogte in plaats van één.

Meer weten over het dakpark? Lees meer verhalen en interviews

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond het stationsgebouw via NieuwDelft

Gerelateerde items overslaan

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan

Project basisschool de Regenboog

Kinderen dachten mee: het betegelde plein van Basisschool de Regenboog in Maassluis veranderde in een avontuurlijk ‘groenblauw’ schoolplein.

Bekijk het project

Project Blauw dak Vlaardingen

Het blauwe dak op het appartementencomplex in Mariskwartier vangt een deel van het water op tijdens hevige buien.

Bekijk het project

Jouw project ook hier?

Ook een mooi klimaatkrachtig project gerealiseerd en wil je dit graag delen met anderen?

Meld jouw project aan