Buurtplein omgetoverd tot groenblauw schoolplein

Het leerlingenaantal van IKC ’t Palet in Vlaardingen groeide enorm waardoor de school moest uitbreiden. Een naastgelegen buurtplein aan de Broekweg mocht worden ingericht als nieuwbouw en dependance voor de bovenbouw. Bij de inrichting van de buitenruimte van deze dependance, was het belangrijk dat de functie als buurtplein bleef. Een stukje vergroening van de wijk was tevens een gekoesterde wens. De buurt is nauw betrokken geweest bij de plannen en ontwikkeling van het plein en ook na realisatie blijft de buurt op verschillende manieren betrokken.

Bij het inventariseren van wensen en behoeften, kwam al snel de wens voor een groenblauw schoolplein naar voren. Een groene oase in de stad, inclusief mini-bos en waterberging. Gecombineerd met een gedeelte voor sport & spel waar kinderen veilig kunnen fietsen en spelen.

Participatietraject
Op verschillende manieren is bij dit project contact gezocht en input gevraagd van betrokkenen.
Een aantal jaren geleden, toen er akkoord kwam op nieuwbouw en herinrichting vanuit de gemeente, is al gestart met de organisatie van informatieavonden. Op deze manier hebben buurtbewoners hun wensen kenbaar gemaakt. Maar ook de leerlingen zijn niet vergeten in dit traject. Zij zijn via workshops bevraagd naar hun wensen en input.


Ontwerp & inrichting
Een duidelijke wens vanuit de buurt voor de herinrichting was: vergroening in de wijk. Een specifieke wens dus waar goede waterberging, natuurbeleving en een natuurlijke uitstraling centraal staan. Dit resulteerde in een mini-bos. Ook de verkeersmobiliteit is aangepakt met voldoende fietsparkeergelegenheid voor leerlingen en een apart afgesloten fietsoverkapping voor het lerarenteam. Verlichting is tevens meegenomen in het ontwerp. Een sfeervol verlicht plein nodigt namelijk minder uit tot overlast. En er is gekeken naar uitdagende speelelementen voor ieder kind.
Dus naast natuurbeleving ook voldoende mogelijkheid voor klimmen, klauteren, schommelen en ontmoeten op het speeleiland. Verder is een aparte ruimte ingericht voor sporten en bewegen op het sportveld. Deze wordt omringd met een verkeersplein zodat er ruimte is voor fietsen en skelteren.

Financiering
Om de financiering rond te krijgen zijn vele fondsen aangeschreven en inspanningen geleverd om middelen aan te trekken. Klimaatkrachtig-partner Marianne Greenall van Schoolpleinadvies, heeft het team geholpen met fondsenwerving en procesondersteuning. Door al deze inspanningen is het mogelijk gebleken om de droom voor een groenblauw schoolplein werkelijkheid te laten worden.

Wadi als speeleiland
Op het oude plein bleven de plassen staan na een hevige regenbui, maar dat is nu verleden tijd. Er is namelijk een wadi met speeleiland aangelegd. Op deze manier is speelwaarde gecreëerd én wordt overtollig regenwater opgevangen. Grindputten zorgen er vervolgens voor dat het water geleidelijk wordt afgevoerd. De speeltoestellen en speelaanleidingen, bruggetjes en oversteekjes maken het eiland tot een waar speelparadijs waar iedereen zich lekker kan uitleven.

Verbinding
Verbinding is het toverwoord in dit project. Twee jaar geleden is al gestart met gehele traject en ook nu blijven buurtbewoners nog actief betrokken. In de vakantie hebben zij bijvoorbeeld de graszoden besproeid zodat deze goed konden groeien. Verder herbergt het hoofdgebouw ook kinderopvang en huisvesting voor begeleid wonen. Ook zij kunnen gebruikmaken van het plein. En het biedt mogelijkheden voor samenwerking in bijvoorbeeld onderhoud en beheer van het speelplein in de toekomst. Met deze verbinding van schoolplein als buurtpark is spelen op beton vervangen door spelen in het groen en ieder kind geniet ervan!

 

Gerelateerde items overslaan

Project Leren vallen en opstaan in De Kindertuin

IKC De Kindertuin in Maassluis heeft o.a. in samenspraak met de kinderraad een plan gemaakt voor een groenblauw schoolplein. Een plek waar je vies mag worden en waar je kan leren vallen en opstaan!

Bekijk het project

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan