Schoolpleinadvies

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: Schoolpleinadvies
Contactpersoon: Marianne Greenall
Email: info@schoolpleinadvies.nl
Telefoonnummer: 06-14192463
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Procesbegeleiding, (Kinder-)participatie, ondersteuning bij aanvragen van subsidies en fondsen voor de realisatie van groene en groenblauwe schoolpleinen en speelplekken.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Met ervaringsverhalen van scholen in verschillende delen in Nederland, kan Schoolpleinadvies scholen inspireren en helpen bij de planvorming van hun eigen groenblauwe schoolplein. Daarbij worden schoolteams geholpen met het maken van goede keuzes en worden ze op ideeën gebracht om groen en blauw op het schoolplein toe te passen.

Een schoolplein veranderen is geen dagelijkse taak voor een schoolteam en mag gerust gezien worden als een verbouwingsproject. Om die reden neemt Schoolpleinadvies haar opdrachtgevers bij de hand en doorlopen stap voor stap door dit veranderingsproces.

(Kinder-)participatie geeft alle gebruikers de kans mee te denken over de inrichting, ook hierbij kan Schoolpleinadvies ontzorgen. Op het gebied van de financiering van het project adviseert en helpt Schoolpleinadvies bij de aanvraag van subsidies en fondsen.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Door goede uitleg te geven over de waarde van groen en blauw (op een schoolplein) aan schoolbesturen, schoolteams en gemeenten. Door hen te inspireren hiermee aan de slag te gaan. Dit biedt kansen om het gebied leefbaarder te maken en te houden voor mens en natuur. Met meer groenblauw op schoolpleinen en speelplekken, krijgen kinderen de kans op te groeien en te bewegen in de natuur. Dit heeft positieve effecten op hun gezondheid, sociale en emotionele ontwikkeling. Daarnaast creëren we hiermee kansen voor buitenles en groeien kinderen op tot duurzame volwassenen.

Uitgevoerde projecten in de Delflandse regio:

Gerelateerde items overslaan

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk