Creativiteit onder een groen dak

De kunstenaars die gevestigd zijn in twee voormalige schoolgebouwen in Rotterdam profiteren van een sedumdak: dat vangt piekbuien op en vermindert hittestress. Ook de omwonenden van de ateliers in de Borgerstraat en de Koraalstraat hebben hier plezier van want dit groen geeft de omgeving een hele andere uitstraling!

Verbinden met groen

Verhuurder van de beide gebouwen is Stichting Kunstaccomodatie Rotterdam (SKAR). SKAR biedt kunstenaars betaalbare werkruimte (vaak oude scholen), maakt ontmoetingsplekken en helpt hen verbindingen te leggen met de omgeving. Uitgangspunt is dat de creatieve sector waardevol is voor de buurt en de stad door bij te dragen aan de kwaliteit van de woonomgeving. Dit gebeurt niet alleen met groene daken, maar bijvoorbeeld ook door oude schoolpleinen te vergroenen met Tiny Forests, kleinschalige (voedsel)bossen en tuinen en parkjes met wateropvang.

Samen met het netwerk

Stenen pleinen van voormalige schoolgebouwen vragen om een klimaatkrachtige inrichting: ze zijn niet aantrekkelijk, vergen regelmatig onderhoud en dragen bij aan hittestress en wateroverlast door hoosbuien. SKAR ziet dat ook veel van hun huurders ambities hebben om de buurt te vergroenen. Om deze ambities waar te maken is het nodig om mensen te vinden die gezamenlijk aan een project willen werken én naar oplossingen zoeken die meerdere belangen dienen. Inmiddels zijn er al meerdere projecten uitgevoerd maar het blijft bij elk project pionieren om de juiste kanalen te vinden!    

Slim combineren

SKAR maakt zoveel mogelijk ‘werk met werk’: in plaats van de daken van beide gebouwen op dezelfde manier te vervangen of ‘gewoon’ te isoleren, heeft zij Natura Daken van partner Weverling Groenproviders opdracht gegeven om de sedumdaken in de Borgerstraat en de Koraalstraat aan te leggen. Dit vergroot het comfort van de huurders maar verhoogt de huurprijs niet, zodat SKAR toch aan het uitgangspunt van betaalbare huren kan blijven voldoen.

Een intermediair die de wegen kent naar mogelijke (overheids)partners en subsidies en ook goed bekend is met de verschillende partijen in de wijk is van belang bij dit soort trajecten. Ook is het betrekken van bewoners en andere stakeholders in de buurt belangrijk om een project succesvol te realiseren.    

Win-win

De werkwijze van SKAR laat zien dat klimaatkrachtige maatregelen niet tot hogere huren hoeven te leiden. Een groenere en minder versteende omgeving is niet alleen fijn voor de huurders, maar voor de hele buurt!

Gerelateerde items overslaan

Project Mooi uitzicht en droge voeten

VVE's Gravenloo in Voorburg heeft een slimme manier gevonden om het bestaande dak klimaatkrachtig te maken.

Bekijk het project

Project groen dak bij rederij

Bijna 20.000 liter regenwater kan het nieuwe groene dak van de Scheveningse rederij W. van der Zwan vasthouden.

Bekijk het project

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk