Duurzame en klimaatbestendige woonwijk Den Hoorn

In Den Hoorn is de eerste Cittaslow wijk van Nederland gerealiseerd met de pittoreske naam De Kreek. In het stedenbouwkundig plan staat de kwaliteit van de leefomgeving centraal. Bij de inrichting van het gebied is veel aandacht voor duurzaamheid, groen en water. Dus klimaatbestendige, energiezuinige woningen, zonder gas, maar wel met zonne-energie.

Met het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met hevigere neerslag. Het realiseren van voldoende waterberging was dan ook een ontwerpuitgangspunt. De Kreek is een wijk waar het water zichtbaar is. Het hemelwater wordt opgevangen en gedoseerd afgevoerd. Via het dak naar een verharde goot, waarna het water via de bestrating en greppels naar wadi’s loopt. Zodra het weer droog is, loopt de wadi langzaam leeg.
In de wadi’s is ruig gras aangeplant. Hier is aandacht voor spelen met het water en er zijn speeltoestellen geplaatst. Mede door diversiteit aan open water, oeverzones en kruidenrijke laagten is een kleurrijk en robuust landschap ontwikkeld.

Groene parkeerplaatsen

In De Kreek zijn groene parkeerplaatsen aangelegd met platen die bestaan uit blokjes met gras. Daaronder bevindt zich een fundering waarin het water wordt opgevangen. Het water valt door die blokjes en hoeft dus niet naar het oppervlaktewater te worden afgevoerd. Het gras benut dit water om te kunnen groeien. Op deze manier is er meer groen én waterbergring gerealiseerd.

Samen met bewoners

De plannen voor de gebiedsontwikkeling zijn onder andere samen met omwonenden en geïnteresseerde nieuwe bewoners van het gebied gemaakt. In workshops bogen zij samen met de stedenbouwkundige, ontwikkelaar, Wonen Midden-Delfland en de gemeente het hoofd over verschillende onderwerpen. Met de input vanuit de workshops is er een verkaveling- en inrichtingsplan opgesteld.

Gebruik in de praktijk

In De Kreek zijn diverse klimaatadaptieve maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld de groene parkeervakken. Mooi idee natuurlijk, maar hoe ga je dat onderhouden? En hoe gaan bewoners ermee om? Want bewoners kunnen er niet zomaar zand storten voor de nieuwe tuin en dat daar tijdelijk laten liggen. Dan verdort namelijk het gras. En dat is jammer. Want zo’n mooie groene, duurzame wijk moet je met elkaar in stand houden.

Voorlichting aan de bewoners is dus noodzakelijk. Die voorlichting gaat verder dan enkel de groene parkeerplaatsen. Zo is het hele systeem van afwatering een samenhangend geheel, dat je niet zomaar kan veranderen. Bewoners kunnen bijvoorbeeld niet de verharde goot uit de tuin weghalen, want dan komt het water van het dak niet meer via de greppels naar de wadi’s. En als de waterberging in de achtertuin wordt weggehaald samen met de grindkoffer waarop die rust, dan ontstaan er problemen met de afwatering.

De gemeente heeft daarom een notitie gemaakt met do’s en don’ts, waarin aan de hand van foto’s wordt uitgelegd waar alles in De Kreek voor dient. Ook staat er uitleg bij hoe bewoners hiermee om dienen te gaan.

Gerelateerde items overslaan

Project ideale watertuin

De Hoekse Druppies ontwierpen de ideale watertuin. Woningbouwcorporatie Hoek van Holland legde de tuin aan

Bekijk het project

Project Duurzame binnentuin Elboogstraat

Staedion en Wellant MBO realiseren samen klimaatadaptieve binnentuin waar leerlingen de praktijk kunnen oefenen.

Bekijk het project