Fieldlab Polderdak van TU Delft

Delft heeft er een polder bij, maar dan op het dak. Midden op de campus van de TU Delft is het platte dak van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CITG) omgetoverd tot plek om regenwater op te vangen, vast te houden en vertraagd af te voeren.

Deze duurzame oplossing vangt niet alleen regenwater op om te gebruiken tijdens drogere perioden, het heeft een energiebesparende functie door de isolerende werking voor het gebouw eronder en wordt daarnaast ingezet voor het telen van gewassen. Daarnaast werkt het groene dak verkoelend voor de omgeving door de verdamping.

Werking van het Polderdak

“Het concept van een polderdak is niet ingewikkeld: een regenbui wordt opgeslagen op het dak, waar het gebruikt kan worden voor allerlei typen planten!” vertelt Cees-Anton van den Dool - Dakgraaf bij Metropolder Company. Het regenwater blijft staan in een bijna 10 cm hoge krattenbodem op het dak. Bovenop de kratten ligt een vochtdoorlatende doek en een kleine laag aarde waar de planten in wortelen. Van den Dool: “Bij droogte kunnen de planten zelf water uit het reservoir halen om te kunnen overleven. Daarnaast biedt de begroeiing verkoeling op de warme dagen, doordat de beplanting voor verdamping zorgt.”De essentiële schakel in het geheel is de beweegbare stuw die voor de waterafvoer is geplaatst. Dankzij sensoren zorgt de klep automatisch dat het dak regenwater zoveel mogelijk vasthoudt en pas afvoert wanneer het mogelijk en nodig is. Zo wordt het riool ontlast en wateroverlast voorkomen.

©Metropolder Company ©Metropolder Company

Fieldlab voor onderzoek en demonstraties

De TU Delft ziet het polderdak als grote aanwinst voor onderzoek op het gebied van waterbeheer en een goed voorbeeld van innovatie en duurzaamheid. Zo wordt het polderdak ingezet als fieldlab waar volop getest en gedemonstreerd kan worden. Olivier Hoes is als onderzoeker watermanagement bij het polderdak betrokken. “Op dit fieldlab onderzoeken TU-onderzoekers en studenten de komende jaren de werking en effecten van een polderdak. Er wordt bekeken hoe dit slimme groendak hoosbuien en droogte het hoofd kan bieden.” Om te weten wat er op het polderdak op de TU precies gebeurt, is er ook een controledak. Een identiek kaal plat dak ligt op nog geen 100 meter afstand op een andere collegezaal van hetzelfde faculteitsgebouw. Hoes: “Het controledak ligt zo dichtbij dat de weersomstandigheden vrijwel identiek zijn en we de daken onder vergelijkbare omstandigheden kunnen monitoren.”

Samenwerking

Het Fieldlab Polderdak is een samenwerking tussen Stowa, het Hoogheemraadschap van Delfland, Rioned, de gemeente Delft, EIT Climate-KIC, de TU Delft en VPdelta. Het is aangelegd door de Dakdokters en een concept van Metropolder Company. 

Lees het artikel in vakblad Land en Water.

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk

Project blauw dak Vlaardingen

Het blauwe dak op het appartementencomplex in Mariskwartier vangt een deel van het water op tijdens hevige buien.

Bekijk het project

Project Groen Dakpark Spoorloos

Op de plek waar in 2015 nog perrons en sporen lagen - pal achter het voormalige stationsgebouw - wordt het groene dakpark Spoorloos aangelegd.

Bekijk het project