Intelligente waterbuffer voor Delfzicht

In 2005 zijn op het oude NSD-terrein in Delft nieuwe woningen gebouwd: project Delfzicht. Om ruimte te besparen bedacht ontwikkelaar BAM Vastgoed een list. Al het regenwater van zowel de straat als van de daken wordt geborgen in de wegfundering.

Intelligente waterbuffer

Het bufferen van het regenwater onder de weg gebeurde met hulp van het door onze partner Aquaflow bedachte 'Aquaflow-systeem'. Onder de wegfundering is een waterdichte folie aangebracht omdat op deze plek infiltreren geen optie was. Het systeem vangt het water tijdelijk op en loopt heel langzaam leeg via een geknepen afvoer naar de Schie. 

Aanpassing aan nieuwe inzichten

Het project werd in 2005 uitgevoerd met waterpasserende verharding. Dat heeft lange tijd goed gewerkt maar vergde wel het nodige onderhoud. Zo moesten de voegen tussen de stenen schoon blijven zodat het water door de bestrating kon zakken. Dit bleek door de jaren heen toch kostbaar en lastig te organiseren.

Water Treatment kolk

Onlangs is daarom het systeem in de Drukkerijlaan aangepast en loopt het straatwater nu via zogenaamde 'Water Treatment kolken' naar de waterbergende wegfundering. Deze kolk heeft een filter die grofvuil zoals bladeren tegenhoudt én een bezinkunit die fijn zwevend vuil opvangt. Hierdoor stroom alleen schoon water de buffer in.

Kolk met intelligente meetmodule

De gemeente Delft heeft op twee plaatsen zo’n kolk uitgevoerd met een intelligente meetmodule, Flowfacts geheten. Daarmee wordt het functioneren van de berging in de gaten houden. Via een digitale portal kan Real-time afgelezen worden hoe snel de voorziening vult, hoe hoog het water staat en hoe lang het duurt voor hij weer leeg is. Dus bij noodweer - desnoods midden in de nacht - kan gecheckt worden hoe het met de buffer gaat en indien nodig worden ingegrepen!

Gerelateerde items overslaan

Project Groen Dakpark Spoorloos

Op de plek waar in 2015 nog perrons en sporen lagen - pal achter het voormalige stationsgebouw - wordt het groene dakpark Spoorloos aangelegd.

Bekijk het project

Project Havensteder vergroent gebied Schans-Watergeus

Havensteder legt klimaatbestendige, groene binnentuin aan in gebied Schans-Watergeus.

Bekijk het project

Partners

Klimaatkrachtig Delfland is een sterk en breed netwerk van overheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven.

Bekijk het netwerk