Klimaatkrachtige binnentuinen Staedion in de Rijnauwenstraat

Woningcorporatie Staedion transformeerde de bedrijfsruimte in de Rijnauwenstraat naar goed geïsoleerde woningen. Ook de tuinen werden aangepakt. Weverling Groenproviders, ook klimaatkrachtig partner, hielp hen daarbij. De tuin ontving hiervoor het ‘Klimaatkrachtig Keurmerk’.

In 2017 voerde Staedion al groot onderhoud uit aan de woningen in de Rijnauwenstraat. In 2019 werden ook de bedrijfsruimten onder deze woningen aangepakt en getransformeerd tot gasloze, energiezuinige woningen. Toen dit gedaan was, besloot Staedion om ook de privé tuinen en de openbare ‘kijktuin’ te vergroenen en klimaatadaptiever te maken. Ze maakten gebruik van onder andere wadi’s, greppels en waterdoorlatende halfverharding.  

Van kijktuin naar gebruikstuin

De grond van de tuin was wat vervuild en moest daarom gesaneerd worden. Bovendien was het groen al gedateerd en verouderd. Dit vormde de aanleiding om van de oude ‘kijktuin’ een nieuwe ‘gebruikstuin’ te maken die meer bruikbaar is voor bewoners. Staedion heeft inmiddels al een paar jaar het programma Duurzaamheid. Hier is groen en klimaatadaptatie onderdeel van. Leefbaarheid samen met klimaatadaptatie was daarom belangrijk bij de aanpak van deze binnentuin.

 

Klimaatkrachtige maatregelen

De oude tuinen waren altijd erg nat en de gazons waren drassig. Daarom is bij het herontwerpen van de tuin met name gekeken naar de waterhuishouding en hoe het waterbergend vermogen verhoogd kon worden. In de heringerichte binnentuinen zijn wadi’s aangelegd die zorgen voor de opvang en vertraagde afvoer van regenwater. Daarnaast is ook halfverharding aangelegd wat ervoor zorgt dat het regenwater gemakkelijker de grond in kan stromen. 

Bij het nieuwe ontwerp is ook rekening gehouden met duurzaamheid en circulariteit: bestaande materialen zijn zo veel mogelijk hergebruikt. En voor wat betreft de sociale functie, is gekeken naar het gebruik van diverse soorten groen en het creëren van licht. De nieuwe inrichting nodigt uit voor recreatie en de moestuin nabij de wadi’s heeft een educatieve functie. Voor dit project ontving Staedion ook het eerste ‘Klimaatkrachtig Keurmerk’.

Bewustwording bij bewoners

Guido (programmamanager duurzaamheid): ’’In Den Haag Zuid-West weten we vanuit eigen beheer dat er plekken zijn waar wateroverlast wel een probleem is. Bij dit complex is niet bekend of bewoners er ook last van hadden’’.

Via informatieavonden hadden de bewoners de mogelijkheid om ideeën in te brengen voor het ontwerp van de tuin. Hier werd maar weinig gebruik van gemaakt. Het thema klimaatadaptatie zegt de bewoners nog weinig. De tuin is uiteindelijk verbeterd met meer mogelijkheden om te recreëren en om te zitten ’’De maatregelen zoals de wadi’s om hoosbuien op te vangen is nog niet wat ze bezighoudt. Het is wel belangrijk om dit verhaal erbij te vertellen, daar ligt dus nog een uitdaging voor ons gezamenlijk om dat goed voor het voetlicht te brengen’’.

Financiering van de tuin

Het saneren van de vervuilde grond was kostenverhogend. Staedion heeft de tuin volledig herontworpen en heeft daarbij echt geïnvesteerd in het groen.

“We zijn erg blij met de financiële steun die we van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben ontvangen via de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie. Dit stimuleerde ons om extra klimaatadaptieve maatregelen te nemen’’ zegt Guido.

Borgen van klimaatkrachtig denken

Collega Stephan Ros is intern hét gezicht voor klimaatadaptatie en lid van het programmateam Samen Duurzaam. “Het is de wens om onze projectleiders en beheerders steeds meer kennis te geven over klimaatadaptatie zodat ze daar zelf mee aan de slag kunnen. Zo hebben we bij het nieuwe programma van eisen voor tuinonderhoud ook meteen klimaateisen meegenomen, zodat die kennis binnen Staedion ook steeds meer voor handen is’’.

Kracht van het netwerk

Een van de vaste hoveniers waar Staedion mee samenwerkt is Weverling Groenproviders.

“We werkten al langere tijd met deze partij samen en deden innovatieve projecten met ze. Nu zijn we ze in het netwerk van Klimaatkrachtig Delfland weer tegengekomen en dat helpt qua samenwerking. Een netwerk helpt om elkaar te vinden en te stimuleren en om leuke initiatieven en ideeën te delen De contacten worden sneller gelegd.’’ Vertelt Guido.

Gerelateerde items overslaan

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan