Natuurlijk schoolplein Montessori Schiedam

Nadat de Montessori Schiedam van locatie wisselde met de
Annie MG Schmidt school in Schiedam, was het tijd om het plein aan te pakken. De Werkgroep Groen Schoolplein Montessori – waar ook ouders in deelnamen – wilden niet dat hun kinderen buiten moesten spelen op een betonnen vlakte. Het plein is nu voor een derde niet meer bestraat, er is veel groen toegevoegd voor het vergroten van de biodiversiteit en vermindering van hittestress, regenwater wordt opgevangen in een regenton en kinderen kunnen nu spelen rond één van de vele natuurlijke speelelementen.

Om de invulling van het ontwerp te bepalen moest een duidelijke wensenlijst van de gebruikers van het plein komen. Hiervoor zijn verschillende workshops georganiseerd met de kinderen. Een werkgroep van kinderen uit de twee hoogste groepen heeft een aantal vergaderingen van de volwassenen werkgroep bijgewoond om hun wensen toe te lichten. De werkgroep bestond verder uit een aantal betrokken ouders en de directeur van de school.

Er was op voorhand geen budget, maar door slim gebruik te maken van verschillende subsidiepotjes konden de ideeën toch worden uitgevoerd. Holger Beek van bureau StadsOase ging met het ontwerp aan de slag.

Wateropgave

Ongeveer één derde van het schoolplein is niet meer bestraat. De delen die dat nog wel zijn wateren af naar de houtsnippervakken die zijn aangebracht. Hier kan het overtollige water infiltreren. Plassen mogen op het plein blijven staan want die zijn leuk om in te stampen. Het criterium is wel dat ze na een uur weggetrokken moeten zijn. Bij extreme regenval stroomt een deel alsnog naar het riool maar wordt de eerste druk wel opgevangen.

Ook staat er een container voor het buitenspeelgoed en de tuingereedschappen. Het water dat van het dak van de container afkomt, wordt opgevangen in een regenton ter lering en vermaak. De kinderen kunnen hiermee spelen of de plantjes water geven. 
Watergeven is overigens niet nodig door het uitgekiende beplantingsplan, maar kan geen kwaad en draagt bij aan de bewustwording.

Groen en hitte

Het plein is opnieuw bestraat. Met de oude tegels uit het plein zijn muren gemetseld die grote volumes aan aarde en planten omvatten. Midden op het plein is een tunnelbuis aangebracht met daaroverheen een heuvel die rijkelijk is beplant met heesters en bomen zoals een mispel, een berk en aan de voet van de heuvel de plataan, die inmiddels met zijn takken een natuurlijk dak vormt boven het podium. Ook zijn er diverse schaduwplekken gecreëerd waar kinderen zich kunnen terugtrekken. Er is een zandbak bij de heuvel die via een tunnelbuis is te bereiken en er is een vrij grote wilgentenen-hut met binnenin een zitbank waar kinderen graag zitten als ze in de zomer buiten lezen.

Natuurlijk spelen

Het hele ontwerp is gericht op spel, ontdekken, verstoppen, bewegen (en daarmee het ontwikkelen van de motoriek) en het inschatten van gevaren (de hoogtes die zijn aangebracht). In ieder ontwerp van Stadsoase wordt altijd de mogelijkheid geboden om te kunnen blijven voetballen, stoepkrijten en hinkelen hoewel zij vaak terugkrijgen van directeuren en leerkrachten dat de behoefte hieraan sterk afneemt en kinderen anders gaan spelen op het nieuwe plein.

Het groenblauwe schoolplein bevat veel meer meer groen en diversiteit dan het oude plein. Dit heeft gezorgd voor een afname van pestgedrag en meer concentratie in de klas na het speelkwartier. De kinderen kunnen nu echt hun hoofd leeg spelen en zich daardoor in de les beter concentreren. 

Meer weten over het project?
Bekijk het hele projectverhaal op groenblauweschoolpleinen.nl

Beeldmateriaal: Stadsoase

Gerelateerde items overslaan

Project Leren vallen en opstaan in De Kindertuin

IKC De Kindertuin in Maassluis heeft o.a. in samenspraak met de kinderraad een plan gemaakt voor een groenblauw schoolplein. Een plek waar je vies mag worden en waar je kan leren vallen en opstaan!

Bekijk het project

Project basisschool de Regenboog

Kinderen dachten mee: het betegelde plein van Basisschool de Regenboog in Maassluis veranderde in een avontuurlijk ‘groenblauw’ schoolplein.

Bekijk het project