Schoolplein verandert in Duintuin

Al jaren droomde Wil van de Bor, leerkracht op de Inspecteur S. de Vriesschool in Den Haag van een prachtig schoolplein. Geïnspireerd door de directe omgeving, de zee en de Kijkduinse duinen. Net nadat zij met pensioen ging zag zij haar droom werkelijkheid worden, de Duintuin was een feit.

De Inspecteur S. de Vriesschool is een school voor speciaal onderwijs. Het oude schoolplein was voor een groot deel betegeld en bood weinig speelmogelijkheden. Directeur Jos de Koning wilde dat de school het mooiste schoolplein van Den Haag kreeg en volgens hem is dat gelukt. Leerkracht lichamelijke opvoeding Trevor Reis had bij een vorige school al eens een groenblauw schoolplein gerealiseerd en heeft zich intensief ingezet om een groenblauw schoolplein te realiseren, waar kinderen kunnen ontdekken, uitgedaagd worden en waar veel meer speelmogelijkheden zijn.  “Want ook al kunnen de leerlingen van onze school niet alles, ik kijk graag naar wat ze wél kunnen. En daarin moet je ze niet tegenhouden.”

Duintuin

De kinderen droegen ideeën aan, die dienden als input voor het ontwerp dat Jan van Schaik van Ontwerpbureau Zandraket maakte. De Duintuin, zoals het groenblauwe schoolplein wordt genoemd, moest een plek worden waar kinderen kunnen ontdekken, spelen en uitgedaagd worden. Duurzaamheid is een belangrijk thema waardoor veel materialen, zoals de tegels en gevonden keien, zijn hergebruikt. Als houtsoort werd gekozen voor de duurzame houtsoort Robinia en bestaande bomen die voor schaduw en verkoeling zorgen, zijn blijven staan.   

Doordat er veel tegels zijn weggehaald en er waterpasserende materialen zijn toegepast (zand, houtsnippers, schelpen) kan regenwater op het schoolplein goed infiltreren. Alle regenpijpen van het dak zijn afgekoppeld. Aan de voorkant van de school verzamelen de regenpijpen zich in een grotere regenpijp onder de grond.

Deze regenpijp mondt uit in de Groene Oase. De Groene Oase is het deel van het schoolplein met een grondsoort waar het water langzaam kan infiltreren. Na hevige regenval blijft hier water staan en groeien er planten die gedijen op deze natte ondergrond.

Op ontdekkingstocht

De Groene Oase is afgesloten met een hek zodat kinderen niet in het water kunnen vallen. Kinderen mogen eens in de zoveel tijd samen met een docent op ontdekkingstocht in de Groene Oase.

Het groenblauwe schoolplein heeft veel speelgelegenheden, zoals de boot en de vuurtoren waarin en -op kinderen kunnen klauteren, klimmen en verstoppen. In de rommelhoek kan bijvoorbeeld van takken een hut gebouwd worden en over de loopplanken kunnen de kinderen al balancerend naar de glijbaan.

Met de waterpomp kunnen ze grondwater oppompen en over de keien naar een lager gelegen zandvlakte laten lopen waar ze vervolgens dammetjes kunnen maken. Overal op het schoolplein liggen keien en boomstammen die speelmogelijkheden bieden voor kinderen. Het groenblauwe schoolplein geeft een gezonder speelgedrag bij kinderen.

Gebleken is dat er minder ongelukken plaatsvinden op een groenblauw schoolplein doordat kinderen voorzichter bewegen op het schoolplein. Jos hierover: “Voor de docenten lijkt het plein in eerste instantie minder overzichtelijk, maar door anders te observeren en andere looplijnen aan te leren, is het overzicht zo weer terug.”

Educatief

Het schoolplein biedt ook ruimte voor educatie. In de vijver kunnen de kinderen ontdekken wat daar leeft en er is een insectenhotel en een voederboom om de vogels te voeden. Ook kunnen er buitenlessen worden gegeven voor andere vakken. Er was al een tuintje waar groente en fruit worden verbouwd. De producten hiervan worden gebruikt voor de kookles. Volgens Trevor Reis groeien hier zelfs de lekkerste frambozen die hij ooit gegeten heeft.

De leerlingen en de buurt zijn betrokken bij zowel de aanleg als het onderhoud. Zo hebben de kinderen geholpen met het sjouwen van stenen en mogen ze ook helpen met het netjes en schoonhouden van het plein.

Tip voor andere scholen

Een groen schoolplein zorgt voor vieze voeten, om de school schoon te houden werden drooploopmatten en veegroosters aangeschaft. De lokale supermarkt gaf de buurtbewoners de mogelijkheid hun statiegeld te doneren aan de school en hiervan konden de matten tegen een gereduceerde prijs bij de Gamma worden aangeschaft. Bijdragen van het Hoogheemraadschap van Delfland en Fonds 1818 maakten het budget compleet.

De belangrijkste tip die directeur Jos de Koning voor andere scholen heeft is: “Neem geen overhaaste beslissingen en neem tijd voor het gehele proces. Ga ervan uit dat het gehele proces veel tijd in beslag neemt.”

Gerelateerde items overslaan

Stimuleringsregeling klimaatadaptatie

Maak je tuin, plein, dak of straat klimaatbestendig!

Vraag subsidie aan

Project Groenblauw schoolplein Petrusschool verbindt buurt

Het nieuwe schoolplein bij de Petrusschool heeft naast wateropvang ook een sociale functie.

Bekijk het project

Project Groenblauw schoolplein midden in Delft

Prins Mauritsschool in Delft bouwt groenblauwe schoolplein met veel planten.

Bekijk het project