Water-klimaatplan Westland in uitvoering

In de gemeente Westland zijn ambities en doelen vastgelegd in het Water-klimaatplan 2019-2022. Hierbij is nu ook een uitvoeringsprogramma voor 2020 opgesteld. Met een jaarlijks uitvoeringsprogramma werken de gemeente en Delfland aan maatregelen voor een klimaatbestendig Westland.

Maatregelen

In het programma staan tal van maatregelen die het watersysteem robuuster maken. Zo wordt er in 2020 gestart met de aanleg van waterbergingen in ’s-Gravenzande en Poeldijk. Deze helpen de kans op wateroverlast in tijden van extreme regen te verkleinen. Ook worden ecologische zones aangelegd die goed zijn voor de biodiversiteit. 

Aandacht voor klimaatadaptatie  

In het uitvoeringsprogramma wordt ook specifiek ingegaan op klimaatadaptieve activiteiten en maatregelen. 

  • Er wordt meer ingezet op het enthousiasmeren en activeren van inwoners en bedrijven om zich ook in te zetten voor een klimaatkrachtig Westland.
  • Samenwerking met tuinders via Rainlevelr wordt doorgezet.
  • Scholen kunnen ook dit jaar een bijdrage vragen uit de stimuleringsregeling klimaatadaptatie als zij een groenblauw schoolplein willen aanleggen.
  • En ook Operatie Steenbreek, waarbij inwoners geactiveerd worden om tegels te vervangen voor groen, gaat in 2020 door. 

Nieuws Waterklimaatplan maakt Westland klimaatbestendiger

De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland presenteren het Waterklimaatplan. Dit plan bevat tal van maatregelen om de gemeente Westland water- en klimaatbestendig te maken.

Bekijk het nieuwsbericht

Groenblauwe schoolpleinen

Buitenspelen op een groenblauw parkachtig schoolplein is spannender en educatiever voor kinderen dan een tegelplein. Er valt veel meer te ontdekken en te doen.

Lees meer
bekijk het nieuwsarchief