Antea Group

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: Antea Group
Contactpersoon: Timon Burggema
Email: Timon.bruggema@anteagroup.com
Telefoonnummer: 06-25778452
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Ik wil onze leefomgeving mooier, gezonder en bereikbaarder maken dan die al is. Voor mijzelf, maar zeker ook voor anderen en generaties na ons. Het bedrijf waar ik werk, Antea Group, is een internationaal ingenieurs- en adviesbureau, gespecialiseerd in full-service oplossingen op het gebied van milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. We hebben voor elke opgave de juiste mensen met de juiste kennis in huis. Onze kracht zit in de combinatie van onze brede kennis en ervaring in ruimtelijke strategie, stedenbouw, boven- en ondergrondse infrastructuur, watermanagement, bodem en assetmanagement met strategische omgevingsmanagement en online participatie.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Klimaatadaptatie, energietransitie en mobiliteitsvraagstukken, de opgaven die er liggen, maken de realisatie van plannen in Delfland uitdagend, maar niet onmogelijk. Samen met mijn collega’s vertalen we ruimtelijke vraagstukken naar heldere keuzes en loodsen we complexe afwegingen naar besluitvorming. Zo efficiënt en duurzaam mogelijk. Want dankzij die integrale aanpak komen we met antwoorden op de stedelijke vragen van de 21e eeuw. We doen dat door:

 • klimaatadaptatie en andere opgaven helder te verankeren in omgevingsvisies en andere beleidsdocumenten;
 • klimaatadaptatiemaatregelen waar effectief te koppelen aan maatregelen vanuit andere opgaven en deze te programmeren op korte, middellange en lange termijn;
 • indicatoren voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming te benoemen en het effect van klimaatadaptatiemaatregelen meten;
 • zo nodig creatieve voorstellen te doen om afgesproken maatregelen bij te stellen zodat doelen voor klimaatadaptatie worden bereikt.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Delfland is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. De ingenieurs van Antea Group en de ontwerpers van dochter CB5 (CroonenBuro5) slaan graag de handen om te komen tot creatieve oplossingen:

 • Ruimtelijk bekijken we de mogelijkheden om het groen oppervlak te maximaliseren en het verhard oppervlak te minimaliseren.
 • Technisch bezien we de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een kolkloze, bovengronds hemelwatersystemen, robuuste groene ruimtes met (natuur)speelgelegenheden, grote verkoelende bomen en veilige langzaam-verkeersroutes.
 • Maatschappelijk zorgen we voor de inbreng van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Uitgevoerde projecten in de Delflandse regio:

Een beknopte greep uit onze projecten die interessant zijn voor de Delflandse regio:

 • Ontwerp klimaatadaptieve en gezonde wijk Haarlem;
 • Interactieve omgevingsvisie Oisterwijk;
 • Workshop klimaatkrachtig bouwen voor Delfland;
 • Organisatie klimaatdialogen in Leiderdorp;
 • Ondersteuning klimaatagenda gemeente ’s-Hertogenbosch;
 • Planvorming droogtebestrijding N2000-gebieden Oldenzaal;
 • Planvorming twee-dijken-systeem Eemshaven Delfzijl;
 • Ontwerp dijkstabilisator dijkversterking ringdijk Watergraafsmeer.
Gerelateerde items overslaan

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen