WVH (Woningbouwvereniging Hoek van Holland)

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: WVH (Woningbouwvereniging Hoek van Holland)
Contactpersoon: Marcel Korthorst
Email: info@wvhwonen.nl
Telefoonnummer: 0174-38 99 40
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. We zorgen voor goede, eenvoudige en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen die willen wonen in Hoek van Holland.

Onze grootste maatschappelijke bijdrage is het beschikbaar hebben en houden van deze woningen. We zetten ons – samen met partners – in voor een fijne woonomgeving. Daar hoort ook bij dat we aandacht hebben voor de gevolgen van het veranderende klimaat voor onze huurders. We streven ernaar de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

Als partner van Klimaatkrachtig Delfland zetten we ons in voor meer bewustwording, samenwerking en maatregelen voor een klimaatbestendige regio. Daarbij richten wij ons in de eerste plaats op onze woningen en onze huurders. WVH verhuurt bijna 2.000 woningen in Hoek van Holland. Dat is ongeveer de helft van alle woningen in het dorp. Met het Hoogheemraadschap van Delfland werken we aan een stresstestanalyse van onze woningen, waardoor we een beeld krijgen van waar bij onze woningen kwetsbaarheden voor extreme hitte en wateroverlast zitten. Dat beeld kunnen we goed gebruiken bij het aanscherpen van de strategie voor ons woningbezit.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Onze eerste concrete actie op dit gebied was de aanleg van de ‘ideale watertuin’. Deze tuin is zo ingericht dat wateroverlast tijdens intensieve regenbuien wordt voorkomen. Door de aanleg van de ideale watertuin zijn we ons binnen onze organisatie veel meer bewust geworden van het belang van klimaatadaptatiemaatregelen. Bij komende nieuwbouw- en groot onderhoudsprojecten besteden we daar zeker aandacht aan. We zetten de watertuin ook in om huurders én professionals ideeën op te laten doen over het vergroenen van tuinen en hen er bewust van te maken waarom dit belangrijk is. WVH staat op dit vlak open voor samenwerking met andere partijen om nieuwe initiatieven tot stand te brengen.

Gerelateerde items overslaan

Project WVH doet proef om achterpaden droog te houden

Woningbouwcorporatie WVH in Hoek van Holland start proef tegen overlast van water bij achterpaden.

Bekijk het project

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner