Tauw

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: TAUW
Contactpersoon: Leon Valkenburg
Email: leon.valkenburg@tauw.com
Telefoonnummer: 06 1136 1633
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

In mijn rol als teammanager en senior adviseur bij TAUW leg ik de verbinding legt tussen stadsontwikkeling, klimaatadaptatie en water. Ik vind het daarbij belangrijk om gelijkwaardige samen te werken, draagvlak te creëren en in projecten ambities, techniek en belangen met elkaar te integreren. Om het concreet te maken: als je nieuwe woningen bouwt, zorg dan ook voor een groenblauwe woonomgeving in de wijk en in de tuinen!

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Via TAUW kunnen we meedenken, ervaringen delen en oplossingen aandragen in de beweging. We zijn betrokken bij verschillende projecten binnen Delfland die variëren van het begeleiden van risicodialogen, het ontwerpen van een herinrichting van woonwijken tot het doorrekenen van hitte en wateroverlast. Mijn rol is om de verbinding te leggen tussen de kennis en expertise binnen TAUW en de uitdagingen in de beweging Klimaatkrachtig Delfland en breder in klimaatadaptatieland.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Ik vind dat we bij nieuwbouw en herstructurering verder moeten kijken dan de openbare ruimte alleen. Het grootste deel van de ruimte is immers eigendom van bewoners en bedrijven. Ik kan zelf ook persoonlijk bijdragen. Ik heb daarom mijn tuin dit jaar groen ingericht met veel ruimte voor planten, bomen en infiltratie in de bodem. Als je ook voldoende ruimte voor een terras en een parkeerplaats wilt, is dat soms best puzzelen. De adaptatieopgave in het klein.

Uitgevoerde projecten in de Delflandse regio:

  • Ontwerp en realisatie van een doorvaarbaar watersysteem in Sion, Rijswijk-Buiten
  • Risicodialogen voor de gemeente Den Haag
  • Werksessies en programma van eisen klimaatadaptief Van Leeuwenhoekpark in Delft
Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner