Drainvast

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: Drainvast bv
Contactpersoon: Annemarie Schuiling
Email: annemarie@drainvast.nl
Telefoonnummer: 06-40217608
website

 

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Afkoppelen van hemelwater – via de verharding in de openbare ruimte en via daken op particulier terrein - ter voorkoming van wateroverlast en verdroging.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Drainvast zet haar kennis en expertise in om de bebouwde leefomgeving voor de lange termijn klimaatbestendig te maken. De visie van Drainvast bij al haar oplossingen is dat vervuiling zichtbaar, bereikbaar en beheersbaar moet zijn om het achter-/onderliggende systeem te vrijwaren van vervuiling.

Drainvast denkt graag mee om locaties binnen Delfland – en daarbuiten - klimaatbestendig in te richten. Niet alleen het oplossen van wateroverlast, maar ook het tegengaan van droogte.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Wij delen graag ons kennis en ervaring met de partners van klimaatkrachtig Delfland om gezamenlijk te komen tot een optimale mix van maatregelen om te doen waar we als Nederlanders goed in zijn: Wijs omgaan met water.

Uitgevoerde projecten in de Delflandse regio

Zoeterwoude – Rijndijk
Leiden – Voorschoterweg
Rotterdam – Gouvernestraat
Rozenburg – MFC
 

Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner