Gemeente Midden-Delfland

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: Gemeente Midden-Delfland
Contactpersoon: Ingrid ter Woorst
Email: iterwoorst@middendelfland.nl
Telefoonnummer: via 015-3804111
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Milieu (bodem(daling), water) en landschap (o.a. groenblauwe diensten door boeren en thema Water en Klimaat van de Gebiedstafel voor het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland). 

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

We kunnen als gemeente goede voorbeelden aanleveren, van technische oplossingen maar ook hoe je samenwerkt met inwoners en boeren. En we denken graag mee met andere partijen (bewoners, (agrarische) bedrijven en andere overheden).

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Als gemeente zijn we al concreet aan de slag (zie de voorbeelden hierna) en er is een strategie Klimaatadaptatie om Midden-Delfland klimaatbestendig te maken (verkrijgbaar na september 2020). Deze strategie kent een gebiedsgerichte aanpak: er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘dorp’, ‘gras’ en ‘glas’. We zijn als ‘kleine’ gemeente ‘groot’ in het bedenken van slimme oplossingen samen met onze inwoners en boeren. Klimaatadaptatie betekent voor ons dan ook dat we kansen voor de kwaliteit van onze leefomgeving en de kwaliteit van het polderlandschap kunnen realiseren.

Uitgevoerde projecten in de Delflandse regio:

  • De klimaatadaptieve aanpak bij reconstructies van de Plantage in Maasland en de Lijsterbesstraat in Schipluiden, en de nieuwbouw in de Kreek in de Harnaschpolder en Maaslandsedam in Maasland.
  • De aanpak van de Plantage in Maasland is ook een voorbeeld van een ‘risicodialoog’ in de praktijk: samen met bewoners is de straat vergroend, en daarmee klimaatadaptief ingericht.
  • Natuurspeelplek De Keen in Schipluiden een voorbeeld hoe water, groen en spelen kan worden gecombineerd
  • Samen met LTO Delflands Groen, hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland wordt een Leidraad bodemdaling en voorkomen CO2-uitstoot gemaakt.
  • Rainlevelr: tuinders in Maasland zetten hun gietwaterbassin in als lokale waterberging in samenwerking met het hoogheemraadschap.
  • Deelname aan o.a. het Convenant Klimaatadaptief Bouwen onder leiding van de provincie: Leidraad Klimaatadaptief Bouwen opgeleverd en een overzicht van mogelijke financieringsinstrumenten.
Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner