SunnyRain Solutions

Partner Klimaatkrachtig

 

Organisatie: SunnyRain Solutions

Contactpersoon: Harry den Hartigh

Email: -

Telefoonnummer: -

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Met innovatieve oplossingen (producten en strategieën) zorgen dat bewoners aan de slag kunnen, willen en gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun tuinen.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

  • Het inbrengen van opgedane ervaringen op het gebied van burgerparticipatie
  • Het inbrengen van innovatieve oplossingen voor burgers/woningbouwcorporaties
  • Oplossingen bedenken voor problemen

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Door het inbrengen van innovatieve oplossingen (gepaard met een bewustwordingsverhaal) waar burgers echt mee geholpen zijn en daardoor bereid zijn om ‘overstag te gaan’.

Daarbij is de belangrijkste doelgroep de woningbouwcorporaties.

  • In tuinen van huurwoningen is de meeste winst te behalen
  • Dankzij de innovatieve oplossingen van SunnyRain Solutions zijn woningbouwcorporaties zijn woningbouwcorporaties genegen bij te dragen aan het klimaatbestendige maatregelen in tuinen.