Movares

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: Movares
Contactpersoon: Mathijs van Vliet
Email: klimaat@movares.nl
Telefoonnummer: 06-10950060 
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Movares is een advies en ingenieursbureau dat zich richt op infrastructuur en de openbare ruimte. Daarbij is water een belangrijk sturend element. Wij hebben ervaring van het in beeld brengen van problemen (stresstest) tot het nemen van maatregelen (bestek schrijven). We kunnen u dus ondersteunen bij elke stap in het project.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Wij denken graag mee over hoe uw omgeving klimaatadaptief kunt maken. Van de inrichting van schoolpleinen, stationsomgevingen of uw infrastructuur. Daarbij benaderen we het integraal: dus naast wateroverlast, droogte en hitte te bestrijden kijken we ook of er andere knelpunten of meekoppelkansen zijn. Want bijvoorbeeld een wadi is leuk, maar waarom daar ophouden als je ook de biodiversiteit kunt vergroten en er een speelplek van kan maken?

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Door enthousiast mee te denken en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Want samen werkt het!

Uitgevoerde projecten in de Delflandse regio:

Begeleiding van de aanleg van de waterberging Molenvlietpark (Den Haag) en het technische ontwerp van de tweede toevoer naar deze waterberging toe. Voor meer informatie zie deze link.

Op het Hitteplein van de Green Village in Delft ligt onze Rainroad. In deze innovatieve oplossing vangen we water op en gebruiken dat vervolgens om de straat te koelen. Zo verminderen we de hittestress op plaatsen waar geen plek voor groen is. Voor meer info zie deze link.

Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner