Bufferblock

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: Bufferblock BV
Contactpersoon:
Aroen Mughal en Dorian Hill
Email: info@bufferblock.nl
Telefoonnummer: 010-2052770
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Bufferblocks zorgen voor regenwaterbuffering en -infiltratie in het stedelijk gebied.
De lichte betonnen elementen kunnen hoge volumes water bergen net onder straatniveau. Hierdoor is het mogelijk om water te bufferen bij hoge een grondwaterstand en op slappe bodem.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Wij willen op een eenvoudige en duurzame wijze de stad klimaatbestendig maken. Door water op te vangen en vertraagd af te voeren naar bodem of oppervlaktewater, kan je wateroverlast en droogte in het stedelijk gebied voorkomen. Door de efficiënte wateropslag blijft er ook genoeg ruimte in de ondergrond voor o.a. bomen en kabels & leidingen.

Wij hopen zo bij te dragen aan een beter leefmilieu in de binnenstad.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Naast bescherming van wateroverlast door extreme regenbuien, kan het Bufferblock-systeem ook ingezet worden tegen droogte van de ondergrond of ter verbetering van de waterkwaliteit. Binnen de Klimaatkrachtig Delfland beweging zijn er diverse samenwerkingen tot stand gekomen waardoor het systeem multifunctioneel ingezet kan worden.

Wij bieden aan andere partners ook graag onze kennis en expertise aan om Delfland duurzaam klimaatadaptief te maken.

Uitgevoerde projecten in de Delflandse regio:

-

Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner