WaterWindow

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: WaterWindow
Contactpersoon: Arend-Jan Meijer
Email: arend-jan@waterwindow.nl
Telefoonnummer: 06 24894333
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

WaterWindow ontsluit Nederlandse water- en klimaatoplossingen zodat professionals snel betrouwbare, bewezen oplossingen kunnen vinden aan de hand van de kenmerken van hun probleem. Elke oplossing wordt gekoppeld aan een praktijksituatie en voorzien van informatie over de specifieke toepassing van de oplossing, maar ook over betrokken partijen, leveranciers en opdrachtgevers. Door gebruik van peer-review wordt het voor gebruikers mogelijk om snel te weten of een oplossing ook in een vergelijkbare situatie kan werken.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

WaterWindow ontsluit de binnen het netwerk beschikbare oplossingen zodat het voor gebruikers snel duidelijk wordt welke oplossingen beschikbaar zijn en aan welke bekende doelen (hitte, droogte, wateroverlast, overstromingen) en minder bekende klimaatdoelen doelen (luchtkwaliteit, bodemdaling, biodiversiteit en meer groen) een bijdrage wordt geleverd.

Wij willen de op ons platform beschikbaar maken zodat alle gebruikers snel kunnen zien in welke mate deze oplossingen bijdragen aan de bekende klimaatopgaven waar zij voor staan.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Naast het ontsluiten van de binnen het netwerk Klimaatkrachtig Delfland beschikbare oplossingen maken wij oplossingen uit andere delen van het land eveneens beschikbaar én vergelijkbaar zodat de professionals binnen Delfland in een groot netwerk met worden elkaar verbonden op inhoud, en laagdrempelig in staat worden gesteld van elkaar te leren bij de realisatie van klimaat adaptieve oplossingen. Zo wordt de slagkracht voor alle binnen én buiten het netwerk betrokken gebruikers vergroot.

Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner