BoschSlabbers

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: BoschSlabbers
Contactpersoon: Stijn Koole
Email: stijn@bsla.nl
Telefoonnummer: 070 -3554407
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Als landschapsarchitect heb ik grote interesse voor en affiniteit met landschappelijke inrichtingsopgaven op diverse schaalniveaus en voor verschillende type opgaven. In veel projecten waar ik aan werk staat het ontwerpen voor de toekomst centraal. Het gaat daarbij om het vormgeven van de klimaatopgaven voor de nabije en verre toekomst met het karakter van de plek. Om zo meer kwaliteit en identiteit aan een plek toe te voegen.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Ik sta open voor een dialoog met mensen die vraagstukken hebben over de landschappelijke inpassingen van klimaatkrachtige maatregelen. Neem gerust contact op via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer om eens van gedachten te wisselen.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Binnen mijn netwerk en de projecten die wij als landschapsarchitectenbureau doen is het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen al geruime tijd vanzelfsprekend. Waar nodig bieden wij inspiratie voor opdrachtgevers en denken wij mee in het realiseren van de noodzakelijke maatregelen. Als medeoprichter van de straaD - winnaar Klimaatkrachtige doorgeeftrofee 2018/2019 - zien we dat de bewustwording omtrent klimaatadaptie groter wordt en dat veel mensen beseffen dat we nu het verschil moeten maken voor de toekomst. Tijdens het straaD event ‘Klimaatadaptief Bouwen? ... Samen maken we het mogelijk’ welke in januari 2020 werd gehouden, was de opkomst dan ook groot. Elk jaar ontwikkelen we samen met verschillende partners de straaDkrant, waarin we klimaatadaptieve oplossingen bieden voor verschillende vraagstukken. Door middel van de straaD en het advies dat we onze opdrachtgevers geven, hopen we een steentje bij te kunnen dragen aan het klimaatkrachtiger maken van o.a. Delfland.

Uitgevoerde projecten in de Delflandse regio:

Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner