Gemeente Zoetermeer

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: Gemeente Zoetermeer
Contactpersoon: M.C.H.W. van Aubel
Email: m.c.van.aubel@zoetermeer.nl
Telefoonnummer: 079-3469476
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Ruimtelijke Ordening (Senior bestemmingsplanjurist).

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Inzetten op meer samenwerking en door pragmatisch  handelen komen tot klimaatkrachtig Delfland. Kennisdeling maakt hier een belangrijk onderdeel vanuit.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

De verstedelijkingsagenda van Zoetermeer biedt kansen voor klimaatadaptief handelen en het klimaatkrachtiger maken van de regio. Zoetermeer kan het echter niet allleen. We zijn afhankelijk van de inzet van andere partners (zoals andere overheden, (nuts)bedrijven, kennisinstellingen, woningbouwcorporaties) en ook burgerinitiatieven. Ik draag graag mijn steentje bij aan een goede regionale samenwerking!

Uitgevoerde projecten in de Delflandse regio:

Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner