Gebiedsmanagers

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: Gebiedsmanagers
Contactpersoon: Erik Tanis
Email:  erik.tanis@gebiedsmanagers.nl
Telefoonnummer: 085-7928200
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Gebiedsmanagers werkt aan een buitenruimte waar iedereen zich thuis voelt. Om dit te bereiken werken we aan een groene klimaatadaptieve buitenruimte waar ruimte is voor mensen, natuur en het bedrijfsleven. Gebiedsmanagers geeft daarbij advies over het bereiken van een klimaatadaptieve buitenruimte, zorgen we voor de civieltechnische uitwerking en adviseren en begeleiden we bewonersparticipatie trajecten bij gebiedsontwikkelingen en herinrichtingsopgaven.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Door het toepassen van bijvoorbeeld de participatieve aanpak betrekken we de omgeving in de initiatieffase bij het project. In deze wijkgerichte aanpak analyseren we welke vragen en kansen er zijn in de omgeving van het project spelen, weten we waar we werken. Met de inzicht in buurt-specifieke thema’s en vragen bespreken we met de opdrachtgever de mogelijke meekoppelkansen. Daarbij benaderen we op laagdrempelig en heldere wijze de omgeving via een digitale enquête waarbij we bewustwording en draagvlak creëren voor de ontwerpopgaven en de kansen en mogelijkheden hierin. Het resultaat is een robuust project met sociale draagvlak. Naast het creëren van sociaal draagvlak streven we ernaar om de buitenruimte groen en klimaatadaptief in te richten. Om onze kennis op het gebied van groene klimaatadaptieve buitenruimte te verbreden en te delen gaan we graag in gesprek met onze partners van klimaatkrachtig Delfland.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Door lokale expertise (de bewoners) te benaderen in de omgeving waar je in werkzaam bent en te informeren dat het klimaatkrachtig maken niet enkel een opgave is van de overheid. Ook particulieren kunnen en moeten bijdragen om klimaatdoelstellingen te bereiken. Met enthousiaste benaderingswijze en het stimuleren en faciliteren van de mogelijkheden werken  we samen aan een klimaatbestendige en duurzame buitenruimte. Daarnaast reiken we onze kennis op het gebied van een groene klimaatadaptieve buitenruimte aan bij het netwerk.

Uitgevoerde projecten in de Delflandse regio:

  • Maassluis -  Klimaatbestendig Wilgenrijk
  • Schiedam - Herinrichting De Akkers
  • Maassluis - Herinrichting Kwartellaan
  • Lansingerland - Herinrichting Bomenbuurt
Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner