Haag Wonen

Partner Klimaatkrachtig

Organisatie: Woningstichting Haag Wonen
Contactpersoon: Ingeborg Boon en Peter Willemse
Email: i.boon@haagwonen.nl en p.willemse@haagwonen.nl
Telefoonnummer: 070 250 7225 en 070 250 7222
website

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Haag Wonen is een van de grotere corporaties binnen Den Haag. We hebben circa 21.000 woningen. Onze belangrijkste doelstelling is betaalbare huisvesting bieden en een fijne woonomgeving creëren waarin het prettig wonen is. 

Binnen Haag Wonen geven wij als programmamanager duurzaamheid (Ingeborg Boon) en beleidsadviseur klimaatadaptatie (Peter Willemse) richting aan het onderwerp duurzaamheid. Samen met onze collega’s, bewoners en partners werken we aan het verduurzamen van ons vastgoed en naastgelegen buitenruimten. Met name ook op het gebied van klimaatadaptatie. Het tegengaan van wateroverlast, droogte, hittestress en verminderde biodiversiteit.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Als woningstichting kunnen we het verschil maken, omdat we grond en gebouwen hebben. Dit bezit biedt mogelijkheden om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Zowel binnen onze woningen als buiten onze woningen; op het dak, aan de gevel, op maaiveld en onder de grond. Alles moet wel binnen onze (duurzaamheids)visie en vastgoedsturing passen. En onze volkshuisvestelijke taak. Onze huren moeten betaalbaar blijven. De opgaven zijn groot, onze middelen niet oneindig. Beperkt zelfs. We kunnen het niet alleen en werken daarom graag samen met andere partijen.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

We zijn doeners. Houden niet van dikke notities en ellenlange vergaderingen. We starten graag projecten om daarvan te leren. Al doende leren we. En ook dit bij voorkeur weer samen met partners die de goede kennis en kunde in huis hebben. We initiëren, enthousiasmeren, inspireren, delen kennis en netwerken. Houd onze projecten op de website van Klimaatkrachtig Delfland in de gaten.

Gerelateerde items overslaan

Maatregelen

Tegel eruit en plant erin, een regenton of een grindstrook:slechts enkele voorbeelden.

Bekijk wat jij kan doen

Ook Klimaatkrachtig?

Ben jij al bezig met klimaatbestendige projecten? Of wil je hier graag mee aan de slag en zoek je de samenwerking?

Word partner